Jak określana jest zdolność kredytowa?

Opublikowano: 2013-02-26

Posiadanie wysokiej zdolności kredytowej to nie tylko możliwość pożyczenia dużej kwoty, ale także lepsze warunki kredytowania. Zobacz jakie czynniki są brane pod uwagę przy ocenie  zdolności kredytowej.

Obliczanie zdolności kredytowej

W pierwszej kolejności, przy ocenie wiarygodności klienta, brana jest pod uwagę wysokość oraz cel kredytu. Wiadomo, że inaczej będzie rozpatrywany wniosek na kwotę 5 tysięcy złotych, a inaczej na 500 tysięcy złotych. Im niższa kwota o jaką się starasz, tym łatwiej uzyskasz zgodę banku.

Nie bez znaczenia jest cel na jaki chcesz te środki przeznaczyć. Jeżeli finansowany zakup może stanowić zabezpieczenie kredytu możesz liczyć na korzystniejsze warunki. Przykładowo kredyty samochodowe traktowane są preferencyjnie w stosunku do typowych kredytów gotówkowych, gdyż kupowany samochód stanowi zabezpieczanie kredytu. W takim przypadku nie tylko łatwiej uzyskasz pozytywną decyzję banku, ale także możesz liczyć na niższe oprocentowanie.

Rekomendacje KNF

Nie mniej jednak, bez względu na okoliczności, wszystkie banki muszą stosować się do rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, które zawierają szereg wytycznych dotyczących oceny zdolności kredytowej klientów.

Do najważniejszych postanowień należą zapisy:

 • suma miesięcznych rat nie może przekraczać 50% dochodu netto klienta (65% gdy zarabia on powyżej średniej krajowej)
 • w przypadku kredytów walutowych klient zobowiązany jest do posiadania minimum 20% wkładu własnego

Jeśli spłacasz już jakiś kredyt, trudniej będzie Ci uzyskać kolejny lub wręcz możesz spotkać się z odmową. Jeżeli posiadasz wiele zobowiązań, rozważ przeprowadzenie konsolidacji zadłużenia.

Analiza kredytowa

Banki przy ocenie zdolności kredytowej klienta, biorą pod uwagę znacznie więcej czynników. Podzielić je można na czynniki ilościowe oraz jakościowe.

Do czynników ilościowych należą wysokość oraz stabilność uzyskiwanych dochodów. Preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę na czas nieokreślony. Osoby zatrudnione na umowę o dzieło, zlecenie, bądź prowadzące własną działalność są w gorszej sytuacji. Nie oznacza to jednak, ze nie mogą otrzymać kredytu. Nie bez znaczenia jest stabilność osiąganych zarobków, jeżeli klient potrafi udokumentować, że  jego dochody z umowy o dzieło są stabilne od dłuższego czasu może liczyć na traktowanie nie gorsze niż osoby zatrudnione na umowę o pracę.

Banki biorą też pod uwagę specyfikę branży w jakiej pracuje kredytobiorca. W przypadku artystów i dziennikarzy umowy o dzieło są czymś powszechnym, dlatego też te osoby traktowane są inaczej niż na przykład sprzedawca pracujący na umowę zlecenie.

Kluczowe znacznie maja także aktualne zobowiązania klienta. Jeśli kredytobiorca posiada inne zobowiązania finansowe np. 

 • spłaca inne pożyczki
 • płaci alimenty
 • żyruje kredyt

W takim przypadku - jego sytuacja jest gorsza niż osoby wolnej od takich zobowiązań.

Do czynników jakościowych zaliczane są cechy osobowe klienta takie jak:

Czy wiesz, że...

Możesz obliczyć swoją zdolność kredytową w naszym kalkulatorze.

 • wiek
 • stan cywilny
 • liczba osób na utrzymaniu
 • stan majątkowy
 • wykonywany zawód oraz zajmowane stanowisko
 • historia kredytowa
 • ryzyko kredytowe

Jak widać wysokie zarobki nie zawsze wystarczają do osiągnięcia wysokiej wiarygodności kredytowej. Z drugiej strony osoby z niskimi zarobkami mogą sporo zyskać jeżeli posiadają korzystne parametry jakościowe.

Młody lekarz może zatem być w oczach banku bardziej wiarygodnym klientem niż dobrze zarabiający, sześćdziesięcioletni przedstawiciel handlowy. 

Kryteria jakościowe są tym istotniejsze im dłuższy jest okres kredytowania. Przy krótkoterminowych kredytach na niskie kwoty bank może ograniczyć się do analizy ilościowej. W przypadku kredytów hipotecznych analiza jakościowa staje się już kluczowa i często to ona ma decydujący wpływ na decyzję banku.

Ryzyko kredytowe

Bardzo istotnym czynnikiem jest ryzyko ponoszone przez bank z tytułu udzielenia kredytu. Na to ryzyko składają się czynniki takie jak:

 • wnioskowana kwota
 • oprocentowanie kredytu
 • czas spłaty
 • waluta kredytu
 • cel finansowania
 • wkład własny klienta
 • jakość proponowanych zabezpieczeń

Wysoka kwota oraz długi czas spłaty znacząco podnoszą ryzyko ponoszone przez bank. Można je jednak zmniejszyć poprzez przedstawienie dodatkowego zabezpieczenia jak np. hipoteka bądź współkredytobiorca.

Ryzyko kredytowe może zaważyć na warunkach kredytowania jakie jesteśmy w stanie wynegocjować z bankiem.

Ryzyko kredytowe może zaważyć na warunkach kredytowania jakie jesteśmy w stanie wynegocjować z bankiem. Kredytowanie zakupów pewnych i bezpiecznych pozwala liczyć na preferencyjne warunki uzyskania finansowania. Stąd też kredyty hipoteczne są znacznie niżej oprocentowane niż kredyty gotówkowe.

Możliwe, że w przyszłości Komisja Nadzoru Finansowego złagodzi swoją politykę i wytyczne dla banków będą łagodniejsze. Szczególne znaczenie ma także oprocentowanie kredytu, którego wysokość ma  duży wpływ na zdolność kredytową. Jego wysokość w znacznej mierze zależy od wysokości stóp procentowych, a te z kolei stale się zmieniają. Więc jeśli dziś nie masz wymaganej zdolności kredytowej niewykluczone, że Twoja sytuacja za kilka miesięcy będzie lepsza.

Podsumowanie 

Choć zasady udzielania kredytów, zmieniają się dynamicznie (wiele zależy od sytuacji gospodarczej) to opisywane tu zagadnienia mają charakter uniwersalny. Z czasem część czynników możne nabrać większego znaczenia, a inny mogą stracić na znaczeniu, ale w ogólnym rozrachunku wszystkie one będą brane pod uwagę. 

 

Polecamy także:

Wczywywanie... 11