Hipoteka

Hipoteka jest to ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości stanowiące zabezpiecznie kredytu. Ustanowienie hipoteki następuje z chwilą wpisu do księgi wieczystej.

Hipoteka może zabezpieczać jedną bądź więcej wierzytelności i umożliwia egzekucję zadłużenia z niechuchomości w przypadku gdy dłużnik nie wywiązuje się ze spłaty długów.

Należy mieć na uwadzę, że hipoteka obciąża nieruchomość, a nie konkretną osobę. Zbycie lokalu (obciążonego hipoteką) przez dłużnika nie oznacza, że nieruchomość przestaje być zabezpieczeniem kredytu i może stać się przedmiotem egzekucji.

Czy wiesz, że...

są dwa rodzaje hipotek:

Sprawdź czym się różnią.

Wczywywanie... 14