Cesja praw z polisy

Cesja praw z polisy jest to przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia lokalu na rzecz banku do czasu spłaty kredytu przez kredytobiorcę.

Co się stanie w przypadku wystąpienia szkody?

W przypadku wystąpienia szkody (np. pożaru) pieniądze z ubezpieczenia wypłacane są na konto wskazane przez bank.

Może to być konto klienta bądź konto kredytu, wtedy środki z polisy idą na poczet spłaty kredytu.

 
Wczywywanie... 11