LIBOR

London Interbank Offered Rate

Wysokość oprocentowania kredytów międzybankowych wyznaczana na podstawie ofert największych banków w Londynie.

Obliczenia przeprowadzane dla dziesięciu walut (najważniejsze to: EUR, USD, GBP, JPY, CHF) oraz dla różnych okresów (1M, 3M, 6M, 12M).

Na podstawie stawki LIBOR wyznaczane jest oprocentowanie kredytów i lokat walutowych.

 

Zobacz inne stopy procentowe

Wczywywanie... 12