Opłata przygotowawcza

opłata za rozpatrzenie wniosku

Opłata przygotowawcza jest bardzo podobna do prowizji i często jest stosowana zamiennie. Pobierana jest ona przed udzieleniem kredytu, jako koszt rozpatrzenia wniosku.

Pomiędzy prowizją a opłatą przygotowawczą jest istotna różnica. Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim w przypadku odsąpienia od umowy bank ma obowiązek, zwrócić klientowi prowizję, ale nie opłatę przygotowawczą.

Zdarza się, że oferty kredytów "bez prowizji" wymagają uiszczenia opłaty przygotowawczej. Dlatego należy sceptycznie podchodzić do tego rodzaju promocji.

Dowiedz się więcej

Wczywywanie... 11