Podatek od czynności cywilno-prawnych

Podatek, którego wysokość reguluje Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Opodatkowanie hipotek

Ustanowienie hipoteki podlega opodatkowaniu, wysokość tego podatku wynosi:

Wczywywanie... 13