Raty równe

Raty kredytu złożone są z dwu składowych: kapitałowej i odsetkowej. W przypadku rat równych składowa kapitałowa systematycznie rośnie w ciągu całego okresu spłaty, zaś część odsetkowa maleje. W efekcie, przy niezmiennych warunkach rynkowych, raty są stałe w całym okresie spłaty.

W praktyce, stałość raty sprawdza się to jedynie w przypadku kredytów krótkoterminowych. W przypadku dłuższego okresu spłaty - raty mogą się zmieniać gdyż czynniki warunkujące cenę kredytu (np. stopy procentowe) mogą ulec zmianie.

Poniższy wykres ilustruje jak zmieniają się proporcje między częścią kapitałową a odestkową na przestrzeni kolejnych lat. Symulację wykonaliśmy dla kredytu na 500 000 zł na 20 lat przy oprocentowaniu 6%. 

Jak widać na poniższym przykładzie, stałość rat jest osiągana poprzez obniżenie części kapitałowej raty w pierwszych latach spłaty. W związku z tym kwota od której naliczane są odsetki spada powoli, co przekłada się na relatywnie wysoką sumę odsetek jaki przyjdzie zapłacić.

Aby zachować przejrzystość wyświetlamy co 12 ratę.

Raty równe na przykładzie

 

Zalety

Zaletą tego rozwiązania są niższe, niż w przypadku rat malejących, kwoty spłat w początkowym okresie kredytowania.

 

Wady

Raty równe w reklamach wyglądają dużo korzystniej niż raty malejące. Należy mieć na uwadze, że są okupione wyższymi, niż w przypadku rat malejących, odsetkami.

 

Dowiedz się więcej:

Wczywywanie... 22