Rekomendacja S

Rekomendacja S jest to dokument, sporządzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, określający listę dobrych praktyk przy udzielaniu kredytów hipotecznych.

Rekomendacje KNF dotyczą mechanizmów zarządzani bankiem, relacji z klientami, kontroli ryzyka i zabezpieczeń udzielanych kredytów. Choć poszczególne punkty dokumentu zwane są zaleceniami to banki mają obowiązek się do nich stosować.

Główne założenia

Najistotniejszymi, z punktu widzenia klienta, wytycznymi Rekomendacji S są regulacje co do wyliczania zdolności kredytowej.

  • Suma miesięcznych rat wszystkich kredytów złotowych nie może przekraczać połowy dochodu klienta zarabiającego średnią krajową lub mniej.

  • W przypadku kredytów walutowych limit ten wynosi 42%.

  • Suma miesięcznych rat wszystkich kredytów nie może przekraczać 65% dochodu klienta zarabiającego powyżej średniej krajowej.

  • Zdolność kredytowa może być liczona dla maksymalnego okresu 25 lat.

Ponadto dokument obliguje banki m.in. do:

  • stałego monitorowani poziomu ryzyka wszystkich udzielonych kredytów mieszkaniowych

  • sprawdzania czy klient wywiązuje się z warunków umowy i przyznane środki wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem

  • monitorowania ryzyka wywołanego zmianami kurów walut i stóp procentowych

  • przekazywania zrozumiałych, jednoznacznych i czytelnych informacji klientom

Dowiedz się więcej!

Wczywywanie... 13