Ryzyko kursowe

Ryzyko walutowe

Prawdopodobieństwo poniesienia strat, w wyniku wzrostu zadłużenia spowodowanego zmianą kursu waluty, w której udzielony jest kredyt.

Na ryzyko kursowe narażone są osoby zaciągające kredyty w walutach obcych. W wyniku umocnienia kursu waluty, w której udzielony jest kredyt, całkowita kwota zadłużenia rośnie.

Przykład

Zaciągając kredyt w Euro po kursie 4 zł na kwotę 100 tys. euro zadłużenie w złotych wynosi 400 tys. zł. W przypadku wzrostu kursu Euro do 5 zł całkowite zadłużenie w złotych wzrośnie do 500 tys. zł.

Należy mieć na uwadze, że nie sytuacja gospodarcza ulega ciągłym zmianom, a im dłuży okres kredytowania tym wyższe ryzyko walutowe.

Nie martw się!

Wybór waluty nie jest decyzją ostateczną. Dowiedz się więcej na temat przewalutowania kredytów.

 

Wczywywanie... 11