Kara umowna

Kary umowne dla świadczeń pieniężnych są zabronione w polskim prawie. Żaden bank ani firma udzielająca pożyczki nie ma prawa żądać zapłaty kary np. z tytułu opóźnień w spłacie.

Kary umowne mogą dotyczyć tylko i wyłącznie świadczeń niepieniężnych, a kredyty do tej kategorii się nie zaliczają.

Karne odsetki

Oczywiście nie oznacza to klient może bezkarnie unikać płacenia rat. Na mocy ART. 481 KODEKSU  CYWILNEGO jeżeli dłużnik spóźnia się ze spłatą, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia. Warto dodać, że dotyczy to także sytuacji gdy opóźnienie nie wynika z winy dłużnika.

Należy mieć też na uwadze, że odsetki karne naliczane są od zaległości, a nie od całej kwoty kredytu.

Uwaga!

Firmy pożyczkowe obchodzą to ograniczenie i nie stosują kar, a „przypomnienia” bądź „powiadomienia” o konieczności zapłacenia rat. Takie działania są już zgodne z prawem.

Dowiedz się więcej!

Bankom przysługują uproszczone procedury windykacji komorniczej. Dowieć się jakie przywileje daje bankom:

 

Wczywywanie... 9