Transza

Transza jest to część kwoty udzielonego kredytu. Wypłacana jest ona po spełnieniu określonych w umowie warunków.

Kredyt może być wypłacony w jednej bądź wielu transzach w zależności od charakteru umowy. W kilku transzach wypłacane są najczęściej kredyty na budowę domu, zakup lokalu od dewelopera.

Bank wypłaca kolejną partię kredytu na wniosek dyspozycji wypłaty złożonej przez klienta. Po sprawdzeniu, czy wszystkie warunki wypłaty następnej transzy zostały spełnione, pieniądze są wypłacane.

Warunkami wypłaty kolejnej transzy mogą być:

  • dostarczenie faktur i rachunków za usługi budowlane

  • dostarczenie zdjęć z budowy

  • dostarczenie określonego dokumentu

Dowiedz się więcej!

Dowiedz się więcej na temat kredytów hipotecznych.

 

Wczywywanie... 11