Zdolność kredytowa

Wiarygodność kredytowa

Zdolność kredytowa jest to możliwość spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w terminie określonym w umowie. Posiadanie zdolności kredytowej jest warunkiem otrzymania kredytu.

Od czego zależy zdolność kredytowa?

O tym o jaką kwotę może ubiegać się kredytobiorca decyduje szereg czynników. Część z nich jest precyzyjnie określona przez Komisję Nadzoru Finansowego w publikowanych przez nią rekomendacjach, a pozostałe są kwestią rozpatrywaną indywidualnie przez każdy bank.

Największy wpływ mają następujące czynniki:

 • osiągane dochody
 • liczba osób na utrzymaniu
 • aktualne zobowiązania finansowe
 • przyznane limity kredytowe i debetowe
 • status majątkowy
 • stan cywilny
 • wiek
 • wykonywany zawód
 • forma zatrudnienia
 • historia kredytowa

Jak można poprawić zdolność kredytową?

Wiarygodność kredytową można zwiększyć na kilka sposobów m.in.

 • spłacając aktualne kredyty
 • konsolidując zadłużenie
 • rezygnując z limitów debetowych i kart kredytowych
 • zmieniając formę zatrudnienia np. na umowę o pracę
 • znajdując współkredytobiorcę

Twoja zdolność kredytowa

Wczywywanie... 14