Opłaty sądowe

Opłaty sądowe są to koszty operacji cywilno-prawnych, których wysokość reguluje Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 r. nr 167, poz. 1398).

Koszty sądowe związane z kredytami hipotecznymi to m.in. opłaty pobierane za:

  • ustanowienie księgi wieczystej dla nieruchomości
  • wpisanie właściciela do księgi wieczystej
  • ustanowienie hipoteki
  • wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Dowiedz się więcej!

Opłata sądowa nie jest jedyną opłatą urzędowa jaką musisz ponieść kupując mieszkanie. Przeczytaj więcej na temat podatku od czynności cywilno-prawnych.

 

Wczywywanie... 14