Oprocentowanie zmienne

Zmienne oprocentowanie podlega zmianom zależnym od aktualnej sytuacji rynkowej. Najczęściej zmiany odbywają się co ściśle określony czasu, zależnie od zapisów umowy. 

Przykład

Kredyt złotowy, o zmiennej stopie procentowej bazującej na WIBOR 3M, ma oprocentowanie ustalane co 3 miesiące - na podstawie wysokości tego wskaźnika. Oprocentowanie nominalne ustalane jest wg zasady WIBOR 3M + marża banku (która jest stała).

Zalety

  • W przypadku wystąpienia korzystnych okoliczności tj. obniżki stóp procentowych oprocentowanie kredytu zostanie obniżone. Przełoży się to na niższe raty i niższą sumę odsetek do spłaty.

Wady

  • W przypadku podwyżki stóp procentowych oprocentowanie wzrośnie, a wraz z nimi wysokość rat i należnych odsetek.

Dowiedz się więcej!

 

Wczywywanie... 8