Okres przejściowy

Okres przejściowy jest to czas od chwili wypłaty kredytu do dnia dostarczenia odpisu z księgi wieczystej, potwierdzającego ustanowienie hipoteki na rzecz banku.

W czasie okresu przejściowego bank może żądać od kredytobiorcy dodatkowego zabezpieczenia w postaci tzw. ubezpieczenia pomostowego. W praktyce przekłada się to na wyższego oprocentowania bądź dodatkowe comiesięczne składki ubezpieczeniowe.

Czy wiesz, że...

są dwa rodzaje hipotek:

Sprawdź czym się różnią.

Wczywywanie... 8