Komisja Nadzoru Finansowego

KNF

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jest to centralny organ administracji państwowej, który sprawuje nadzór nad polskim rynkiem finansowym.

Zadania KNF

  • nadzór nad rynkiem kapitałowym, sektorem bankowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym oraz sektorem kas spółdzielczych

  • działania służące prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego

  • działania służące rozwojowi rynku kapitałowego i jego konkurencyjności

  • działania informacyjne i edukacyjne w zakresie funkcjonowania rynku finansowego

  • udział w przygotowywaniu aktów prawnych z zakresu nadzoru nad rynkami

  • rozstrzyganie sporów pomiędzy instytucjami znajdującymi się pod swym nadzorem a ich klientami

Dowiedz się wiecej!

Najgłośniejsze rozporządzenia Komisji Nadzoru Finansowego to rekomendacje T i S. Zobacz jaki wpływ na rynek kredytowy mają te rozporządzenia:

 

Wczywywanie... 14