Prowizja

Prowizja za udzielenie kredytu

Prowizja (prowizja za udzielenie kredytu) jednorazowa opłata naliczana w momencie udzielania kredytu. Zgodnie z ustawia o kredycie konsumenckim nie może ona przekraczać 5% wnioskowanej kwoty.

Opłata może być pobierana od razu lub doliczana do kwoty kredytu. To drugie rozwiązanie jest niekorzystne ponieważ podnosi kwotę od której naliczane są odsetki.

Przykład

Biorąc 1000 zł kredytu z prowizją 3% kwota prowizji wyniesie 30 zł, a podstawa do oprocentowania to:

  • 1000 zł w przypadku gdy prowizja będzie opłacona od razu
  • 1030 zł w przypadku gdy prowizja zostanie doliczona do kredytu

Często zamiast prowizji stosuje się opłatę za rozpatrzenie wniosku.

Dowiedz się więcej:

Wczywywanie... 31