WIBOR

Warsaw Interbank Offer Rate

Wysokość oprocentowanie po, którym polskie banki pożyczają sobie pieniądze. Index przeliczany jest codziennie na podstawie ofert kilkunastu największych polskich banków.

Stawki są wyznaczane na podstawie cen kredytów międzybankowych na okres:

  • 1 tygodnia (Wibor 1SW)
  • 1 miesiąca (Wibor 1M)
  • 3 miesięcy (Wibor 3M)
  • 6 miesięcy (Wibor 6M)
  • 9 miesięcy (Wibor 9M)
  • 1 roku (Wibor 12M)

Na podstawie stawki WIBOR ustalane jest oprocentowanie kredytów oraz lokat bankowych w polskich złotych.

 

Zobacz inne stopy procentowe

Wczywywanie... 11