Marża

Marża kredytu

Marża jest to różnica pomiędzy oprocentowaniem kredytu a rynkową stopą procentową.

Rynkowa stopa procentowa (np. WIBOR, LIBOR) oraz marża łącznie stanowią oprocentowanie nominalne kredytu.

Marża jest zyskiem banku i nie zmienia się przez cały okres spłaty.

Przykład

Jeśli stawka WIBOR 3M wynosi 5 pkt. procentowych a marża banku 2 pkt. procentowe to oprocentowanie kredytu wyniesie 7%.

Dowiedz się więcej

 

Wczywywanie... 12