Rada Polityki Pieniężnej

RPP

Rada Polityki Pieniężnej jest organem decyzyjnym Narodowego Banku Polskiego. Zadaniem Rady jest ustalanie założeń i realizacji polityki pieniężnej państwa.

Główne zadania Rady Polityki Pieniężnej

  • ustalenie założeń polityki pieniężnej
  • składanie sejmowi sprawozdań z wykonania założeń polityki pieniężnej
  • ustalanie wysokości stóp procentowych
  • kontrolowanie inflacji
  • ustalanie wysokości stopy rezerwowej banków
  • określanie górnych granic pożyczek zaciąganych przez NBP w bankach zagranicznych
  • zatwierdzanie planu finansowego NBP
  • określanie zasad operacji otwartego rynku

Dowiedz się więcej!

 

Wczywywanie... 33