Księga wieczysta

Księga wieczysta jest to urzędowy rejestr nieruchomości, prowadzony w celu monitorowania ich stanu prawnego. Księgi wieczyste prowadzone są przez sądy rejonowe.

Do ksiąg wieczystych wpisywana są wszystkie prawa rzeczowe do nieruchomości:

 • własność
 • użytkowanie wieczyste
 • własnościowe prawo do lokalu
 • służebność
 • hipoteka

Księgi składają się z czterech działów:

 • Dział I zawiera oznaczenia nieruchomości oraz praw z nią związanych.
 • Dział II zawiera spis właścicieli oraz użytkowników wieczystych.
 • Dzieł III zawiera ograniczone prawa rzeczowe (poza hipotekami).
 • Dział IV zawiera wpisy hipotek.

Instytucja ksiąg wieczystych opiera się na trzech zasadach.

 1. Powszechności. Każda nieruchomość ma swoją własną księgę wieczystą.
 2. Jawności. Każdy ma prawo wglądu we księgi wieczyste.
 3. Realności. Księgi wieczyste powiązane są z nieruchomością, a nie z właścicielem.

Dowiedz się więcej!

Wpis do księgi wieczystej podlega opłacie, to nie jedyna opłata urzędowa jaką musisz ponieść kupując mieszkanie. Przeczytaj więcej na temat podatku od czynności cywilno-prawnych.

Wczywywanie... 20