Hipoteka kaucyjna

Hipoteka kaucyjna jest zabezpieczeniem długu o nieokreślonej wysokości lub mogącego ulec zmianie w przyszłości. 

Choć ten rodzaj zabezpieczenia dotyczy długu bliżej nieokreślonej wysokości, to sama wierzytelność musi być konkretna tj. musi już istnieć, bądź takiej, która może powstać w ściśle określonych prawnie warunkach.

Do wierzytelności, które mogą być zabezpieczone hipoteką kaucyjną należą m.in.

Co konkretnie oznacza ustanowienie hipoteki kaucyjnej?

Ustanowienie tego zabezpieczenie nie sprawia, że wysokość zadłużenia staje się znana, ale określa maksymalną kwotę odpowiedzialności rzeczowej. 

Dowiedz się więcej!

Wkład własny pozwala zaoczędzić wysokie kwoty na odsetkach. Zobacz infografikę:

Wczywywanie... 9