Kredyt walutowy

Kredyt dewizowy

Kredyt udzielany w walucie innej niż krajowa. Najczęściej w Euro lub frankach szwajcarskich.

Kredyty walutowe są niżej oprocentowane niż złotowe ze względu na niskie stopy procentowe w Strefie Euro i Szwajcarii. Niestety osoby decydujące się na tego typu rozwiązanie muszą liczyć się z tzw. ryzykiem kursowym, które może prowadzić do wzrostu wysokości rat na skutek zmian kursu waluty obcej.

Istnieją dwa rodzaje kredytu walutowego indeksowany i denominowany.

Kredyt walutowy indeksowany

Najpowszechniej stosowany wariant. Pożyczka zawierana jest na określoną kwotę w złotówkach, ale w chwili podpisania umowy jego wartość przeliczana jest na walutę obcą wg aktualnego kursu.

Wysokość kolejnych rat podawana jest w obcej walucie, ale spłata dokonywana jest w walucie krajowej, która przeliczana po kursie w dniu spłaty.

Spłata może odbywać się w dwu formach:

  • na podstawie fixingu (kursu średniego)

  • z uwzględnieniem spreadu kursowego

Drugie rozwiązanie jest wyjątkowo niekorzystne gdyż różnice między kursem kupna a sprzedaży dodatkowo podnoszą koszt obsługi zadłużenia.

Kredyt walutowy denominowany

W tym przypadku umowa zawierana jest na określoną kwotę waluty obcej, a w chwili wypłaty przeliczana jest ona na złotówki.

Wiąże się z tym spore ryzyko, że w wyniku spadku wartości waluty, kwota jaką otrzymamy z banku może być niższa niż pierwotnie zakładaliśmy.

Oprocentowanie kredytów walutowych zależy od stawek:

 

Wczywywanie... 15