Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Ubezpieczenie brakującego wkładu własnego

Dodatkowe ubezpieczenie, którego może zarządać bank z tytułu wyższego ryzyka kredytowego dla kredytobiorców, którzy posiadają niski wkład własny.

Miernikiem tego ryzyka jest współczynnik LTV, czyli stosunek kwoty kredytu do ceny lokalu. Zazwyczaj w przypadku kredytów o współczynniku LTV wyższym niż 80% banki wymagają wykupienia ubezpieczenia.

Obowiązek opłacania ubezpieczenia trwa do chwili gdy współczynnik LTV spadnie poniżej 80%. Może to być na skutek spłaty części kredytu lub wzrostu wartości nieruchomości.

Formy zapłaty ubezpieczenia

Bank może naliczać ubezpieczenie na dwa sposoby.

  1. Podwyższając oprocentowane nominalne, do czasu gdy LTV nie osiągnie wymaganego poziomu.

  2. Pobierając jednorazową składkę z góry za kilka lat. Po tym okresie LTV jest obliczane jeszcze raz i jeżeli osiągnęło wymagany poziom to kredytobiorca nie musi opłacać kolejnej, w przeciwnym wypadku wymagane jest ponowne opłacenie ubezpieczenia.

Dowiedz się więcej!

Wkład własny pozwala zaoczędzić wysokie kwoty na odsetkach. Zobacz infografikę:

 

 
Wczywywanie... 24