Rekomendacja T

Rekomendacja T jest to dokument, sporządzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, określający listę dobrych praktyk przy udzielaniu kredytów. Rekomendacja T w przeciwieństwie do Rekomendacji S, dotyczy wszystkich kredytów bankowych, a nie tylko kredytów hipotecznych.

Rekomendacja T ma na celu zmniejszenie ryzyka związanego z udzielaniem kredytów, poprzez zaostrzenie kryteriów obliczania zdolności kredytowej oraz zwiększenia poziomu wymaganych zabezpieczeń.

Główne założenia

  • klient zobligowany jest do posiadania 20% wkładu własnego w przypadku zaciągania kredytu walutowego na okres powyżej 5 lat

  • Suma miesięcznych rat wszystkich kredytów złotowych nie może przekraczać połowy dochodu klienta zarabiającego średnią krajową lub mniej.

  • W przypadku kredytów walutowych limit ten wynosi 42%.

  • Suma miesięcznych rat wszystkich kredytów nie może przekraczać 65% dochodu klienta zarabiającego powyżej średniej krajowej.

Ponadto dokument obliguje banki m.in. do:

  • dokładnego weryfikowania zadłużenia klienta z wykorzystaniem zewnętrznych baz danych takich jak Biuro Informacji Kredytowej

  • weryfikowanie poziomu zarobków klientów (eliminuje to tzw. kredyty na dowód)

Dowiedz się więcej!

Wczywywanie... 9