EURIBOR

Euro Interbank Offered Rate

EURIBOR jest to stopa procentowa po, której banki pożyczają sobie nawzajem pieniądze. EURIBOR dotyczy kredytów w Euro. Wyznaczany jest jako średnia stawek z 57 największych banków Strefy Euro.

Wartość omawianego współczynnika wykorzystywana jest do ustalania oprocentowania kredytów walutowych o zmiennej stopie procentowej. To właśnie suma EURIBOR oraz marży banku określa oprocentowanie nominalne kredytu w Euro.

Jak EURIBOR wpływa na oprocentowanie?

Marża jest stała przez cały okres kredytowania, natomiast EURIBOR podlega ciągłym wahaniom (najczęściej banki biorą pod uwagę zmiany w okresie 3 miesięcy). Jeśli więc wysokość EURIBOR spada, wraz z nią zmniejsza się miesięczna rata kredytu.

EURIBOR a LIBOR EUR

Alternatywnie banki mogą bazować na podobnym współczynniku LIBOR EUR. Podobnie jak EURIBOR określa on oprocentowanie kredytów międzybankowych, z tym że wyliczany jest na podstawie średniej ofert największych londyńskich banków.

Ponieważ oba współczynniki obliczane są na podstawie innych zestawów danych, mogą się nieznacznie różnić między sobą. Zwykle LIBOR EUR nieco niższy niż EURIBOR, choć nie jest to reguła.

Poznaj inne stopy procentowe

 

 

Wczywywanie... 18