Raty malejące

Raty kredytu składają się z dwóch części: kapitałowej i odsetkowej. W przypadku rat malejących część kapitałowa jest stała w całym okresie trwania umowy, a część odsetkowa maleje wraz z każdą kolejną spłatą. W efekcie każda kolejna rata jest coraz niższa.

Poniższy wykres ilustruje jak zmieniają się proporcje między częścią kapitałową a odestkową na przestrzeni lat. Obliczenia wykonaliśmy dla kredytu na 500 000 zł na 20 lat przy oprocentowaniu 6%. 

Zwróć uwagę, że choć każda kolejna rata jest coraz niższa to w każdym miesiącu spłacana jest taka sama cześć kapitalu. Cześć odsetkowa za to dynamicznie spada, dzieje się tak dlatego, że wraz z szybką spłatą kapitału zadłużenia, odsetki w kolejnych miesiącach naliczane są od coraz niższych kwot. 

Dla przejrzystośći wykres przedstawia co dwunastą ratę. 

Raty malejące na przykładzie

Jak widać na powyższym przykładzie, raty malejące skupiają się na szybkiej spłacie kapitału, a to przekłada się na niższą sumę odsetek jakie przyjdzie zapłacić niż w przypadku kredytu z ratami równymi.

Zalety

Zaletą rat malejących są znaczne oszczędności na odsetkach w stosunku do rat równych. Dzieje się tak dlatego, że kwota od której naliczane są odsetki jest spłacana szybciej niż w przypadku wariantu rat równych.

 

Wady

Wadą tego rodzaju rat jest ich wysokość, która w początkowym okresie spłaty przewyższa raty równe.  

 

Dowiedz się więcej:

Wczywywanie... 10