Wcześniejsza spłata kredytu

Wcześniejsza spłata kredytu jest to przedterminowe uregulowanie należności klienta wobec instytucji udzielającej kredytu.

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, konsument ma prawo do całkowitej lub częściowej spłaty zadłużenia przed terminem.

Koszty

W większości banków przedterminowa spłata wiąże się z dodatkowymi opłatami, które w myśl ustawy o kredycie konsumenckim nie mogą przekroczyć 1% spłacanej części kredytu. Co więcej, prowizja za wcześniejszą spłatę, nie może być wyższa niż odsetki które klient byłby zobowiązany zapłacić gdyby nie podejmował się przedterminowej spłaty.

Kredytodawca ma obowiązek rozliczyć kredyt w terminie 14 dni od dokonania wcześniejszej spłaty.

 

Sprawdź ile zyskasz!

Wczywywanie... 14