Spread walutowy

Spread kursowy

Różnica pomiędzy kursem kupna a kursem sprzedaży obcej waluty.

Spread to dodatkowy koszt dla kredytobiorcy. Sprawia on, że rata kredytu jest o kilka procent wyższa.

Jak to działa?

Biorąc kredyt denominowany na kwotę 100 000 Euro, bank przed wypłatą środków kredytobiorcy przeliczy je na złotówki.

Raty liczone są już jednak w Euro. Kredytobiorca spłacając je wpłaca do banku złotówki, które bank przelicza na Euro po kursie sprzedaży, czyli wyższym.

Czy wiesz, że...

Od lipca 2009 dzięki rekomendacji SII banki mają obowiązek przyjmować od klientów raty bezpośrednio w walucie kredytu. Możesz więc samodzielnie wymienić złotówki w kantorze po korzystniejszym kursie, co pozwoli Ci zaoszczędzić.

 

Wczywywanie... 15